โครงการประชาสัมพันธ์ตู้ ปณ.1234 ทางสถานีวิทยุ

 

พลตำรวจเอก ณรงค์วิช ไทยทอง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  หัวหน้าคณะทำงานตู้  ปณ.1234  ได้จัดให้มีโครงการประชาสัมพันธ์ ตู้ ปณ.1234 ทางวิทยุในเครือข่ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยใช้ชื่อรายการ"1234" ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 06.30-07.00 น. และ 07.30-08.00 น. เพื่อเป็นสื่อกลางกับประชาชนให้สามารถรับทราบข้อเท็จจริงตามคำร้องได้อย่างรวดเร็ว สามารถปรากฏเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน โปร่งใส และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันทีอันจะสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการปฏิบัติงานของคณะทำงานตู้ ปณ.1234 และสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยได้เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2543 เป็นต้นมาแล้ว 

เนื้อหาสาระของรายการ 1234

1.ให้ความรู้และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดแก่ประชาชน
2.ให้ความรู้และรณรงค์ด้านวินัยจราจรแก่ประชาชน
3.ให้ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน
4.ให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน
5.ให้ความรู้ด้านสุขภาพและเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน
6.ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน
7. เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับตำรวจ

          ซึ่งหลังจากออกอากาศแล้วได้รับการตอบสนองจากประชาชนผ่านตู้ ปณ.1234 ดังนี้

ชนิดจดหมาย / เดือน

พ.ค. 43 มิ.ย. 43 ก.ค. 43

รวม(ฉบับ)

ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 16 106 731 853
แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด 14 12 75 101
รวม(ฉบับ) 30 118 806 954
         ทางคณะทำงานตู้ ปณ.1234 ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่กรุณาแจ้งเบาะแสและติชมรายการ 1234 ซึ่งทางคณะทำงาน ฯ จะได้รายงานหัวหน้าคณะทำงาน ปณ.1234 เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงรายการ ฯ ให้ดีขึ้น และในโอกาสต่อไป ทางรายการ ฯ  จะจัดให้มีรหัสสมาชิกสำหรับผู้ฟังรายการ ฯ ที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกแจ้งข่าวและเบาะแส เพื่อสะดวกในการแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อันสามารถนำไปใช้ดูแลความสบสุขให้แก่ประชาชน ชุมชน และเป็นแนวร่วมในการป้องกันสังคมต่อไป
ท่านสามารถรับฟังการออกอากาศรายการ 1234 ได้ ทางสถานีวิทยุดังต่อไปนี้
จังหวัด ความถี่(MHZ) จังหวัด ความถี่(MHZ)
กรุงเทพ FM 91 นครสวรรค์ FM 105.75
ระยอง FM 102.75 เพชรบูรณ์ FM 104.75
นครราชสีมา FM 89.25 กำแพงเพชร FM 90.75
อุบลราชธานี FM 99.5 พิจิตร FM 88.25
ชัยภูมิ FM 88.75 ตาก FM 94.75
ยโสธร FM 105 อุตรดิตถ์ FM 90.5
ขอนแก่น FM 104.5 กาญจนบุรี FM 97.75
อุดรธานี FM 100.25,105.75 ประจวบคีรีขันธ์ FM 100.25
ร้อยเอ็ด FM 98.75 สุราษฎร์ธานี FM 99
สกลนคร FM 101.75 นครศรีธรรมราช FM  91.5,92.5
เลย FM 92.5 ภูเก็ต FM 95
เชียงใหม่ FM 105.75 ชุมพร FM 104.25
เชียงราย FM 92.75 พังงา FM 106.5
ลำปาง FM 91.5 สงขลา FM 104
แพร่ FM 106.5 นราธิวาส FM 88.25
พะเยา FM 108.25 ตรัง FM 106.75
ลำพูน FM 105 พัทลุง FM 90.75
พิษณุโลก AM 1422(KHZ) สตูล FM 91.75

กลับหน้าหลัก