ข้อมูลท้องถิ่น

สินค้า OTOP

                                       
                                        
แบบข้อมูลสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น/สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
 

ชื่อตำบล

 ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อสินค้า  (มีกี่ชนิด อะไรบ้าง)

ปลาส้มฟัก – ข้าวแต๋น

ประวัติความเป็นมา

 เกษตรกรประจำตำบลให้คำแนะนำ และไปดูงานที่จังหวัดบุรีรัมย์

ใช้เงินทุนประมาณ

3,000 บาท

ชื่อสินค้า

ปลาส้มฟัก – ข้าวแต๋นเลิศรส

คำบรรยายสินค้า/สรรพคุณ

 -

ขนาด

 -

ราคาขาย   

ชิ้นละ 5 บาท

วัตถุดิบที่ใช้

ปลา – ข้าว

กรรมวิธีการผลิต

ใช้มือ

ผู้ผลิต

นางสม  สีหานาม

ที่อยู่

14/3 หมู่ที่ 5 บ้านอ้น ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเลขโทรศัพท์

0-4353-1208

สถานที่จำหน่าย

ตลาดสดอำเภอจตุรพักตรพิมาน – หลังศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ปัญหาอุปสรรค

ทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ

 ส่วนประกอบ (เพิ่มเติม)
          1. ภาพประกอบ เป็นภาพรวม อาจเป็นรูปกลุ่มชาวบ้านผู้ผลิต
          2. ภาพประกอบการผลิต หรือวัตถุดิบที่ใช้
          3. ภาพสินค้าประกอบแต่ละชนิด แต่ละขนาด
 

              

 ภาพถ่ายปลาส้มฝัก

 แบบข้อมูลสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น/สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์

ชื่อตำบล

 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อสินค้า  (มีกี่ชนิด อะไรบ้าง)

ธูปหอม, ตัดเย็บเศษผ้า

ประวัติความเป็นมา

- ประชาชนไปรับจ้างที่กรุงเพทฯ ทำธูปหอม เมื่อมีความรู้และตลาด ได้มาประกอบอาชีพเสริมทำธูปหอมที่บ้านโดยการสนับสนุนจากพัฒนากรอำเภอ

- ได้จัดกลุ่มแม่บ้านในการตัดเย็บเศษผ้า ทำผ้าปูที่นอน ที่เช็ดเท้า ปลอกหมอน ผ้าห่ม

ใช้เงินทุนประมาณ

 

ชื่อสินค้า

ธูปหอม, ผ้าปูที่นอน, ที่เช็ดเท้า, ปลอกหมอน และผ้าห่ม

คำบรรยายสินค้า/สรรพคุณ

 -

ขนาด

 

ราคาขาย   

 

วัตถุดิบที่ใช้

- ธูปหอม   ใช้ขี้เลื่อย ไม้ไผ่ น้ำหอม โอ่
- เศษผ้า    ใช้เศษผ้า, ด้าย และจักรเย็บผ้าใช้ในการเย็บ

กรรมวิธีการผลิต

 

ผู้ผลิต

กลุ่มเกษตรกร, แม่บ้าน

ที่อยู่

ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเลขโทรศัพท์

-

สถานที่จำหน่าย

ทุกจังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

 

             

 ส่วนประกอบ (เพิ่มเติม)
          1. ภาพประกอบ เป็นภาพรวม อาจเป็นรูปกลุ่มชาวบ้านผู้ผลิต
          2. ภาพประกอบการผลิต หรือวัตถุดิบที่ใช้
          3. ภาพสินค้าประกอบแต่ละชนิด แต่ละขนาด

                           
                                        
                                        ภาพถ่ายจากผลิตภัณฑ์เศษผ้า

 

                       

          
             
     ภาพถ่ายการผลิตธูปหอม                  

 แบบข้อมูลสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น/สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ 

ชื่อตำบล

 ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อสินค้า  (มีกี่ชนิด อะไรบ้าง)

เรือหงส์จำลอง

ประวัติความเป็นมา

จ.ส.ต.สืบพงษ์  พนมเขต  ผู้นำในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ตลาด เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของตำบล

ใช้เงินทุนประมาณ

 

ชื่อสินค้า

เรือหงส์จำลอง

คำบรรยายสินค้า/สรรพคุณ

ทำด้วยไม้ เหมาะสำหรับเป็นเฟอร์นิเจอร์ ตู้โชว์

ขนาด

12” x 3”

ราคาขาย   

400 บาท

วัตถุดิบที่ใช้

ไม้  กาว

กรรมวิธีการผลิต

 -

ผู้ผลิต

กลุ่มเกษตรกร

ที่อยู่

หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเลขโทรศัพท์

-

สถานที่จำหน่าย

ตลาดทั่วไป

ปัญหาอุปสรรค

 

             

 ส่วนประกอบ (เพิ่มเติม)
          1. ภาพประกอบ เป็นภาพรวม อาจเป็นรูปกลุ่มชาวบ้านผู้ผลิต
         
2. ภาพประกอบการผลิต หรือวัตถุดิบที่ใช้
         
3. ภาพสินค้าประกอบแต่ละชนิด แต่ละขนาด


                
แบบข้อมูลสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น/สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์

ชื่อตำบล

ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อสินค้า  (มีกี่ชนิด อะไรบ้าง)

ข้าวกล้อง  ข้าวสาร

ประวัติความเป็นมา

เกษตรกรมีอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก แต่ประสบปัญหาเรื่องราคา ขายได้ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน จึงมีการรวมกลุ่ม ตั้งขึ้นชื่อกลุ่มเกษตรกรทำนาโคกล่าม มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิก และจัดหาปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิก นำผลิตผลมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ออกจำหน่าย

ใช้เงินทุนประมาณ

ปีละประมาณ 4,000,000 บาท

ชื่อสินค้า

ข้าวสาร  ข้าวกล้อง

คำบรรยายสินค้า/สรรพคุณ

ข้าวเป็นอาหารหลักทุกคนบริโภค ตลาดมีอยู่ทั่วไป มีการพัฒนาเรื่องข้าวอินทรีย์ ปลอดสารพิษ ข้าวกล้องวิตามินสูง

ขนาด

บรรจุถุงละ 1-2-5-50 กก.

ราคาขาย   

ปัจจุบัน กก.ละ 21 บาท

วัตถุดิบที่ใช้

ข้าวเปลือก จากเกษตรกร ชาวนาในท้องถิ่น

กรรมวิธีการผลิต

นำข้าวเปลือกมาสี โดยมีผู้ชำนาญเรื่องสีข้าว ตรวจคุณภาพมาตรฐานของสินค้า ทุก 5 นาทีต่อครั้งเพื่อให้ได้มาตรฐานคงเดิม

ผู้ผลิต

กลุ่มเกษตรทำนาโคกล่าม ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่

33/1 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเลขโทรศัพท์

0-4354-4493

สถานที่จำหน่าย

ห้างสรรพสินค้าในจังหวัด (ร้อยเอ็ดพลาซ่า) และจำหน่ายให้พ่อค้าข้าวทั่วไป (ตามสั่ง)

ปัญหาอุปสรรค

โรงสี แรงผลิตน้อย ไม่พอต่อความต้องการของตาด เงินทุนดำเนินการไม่เพียงพอ

               

 ส่วนประกอบ (เพิ่มเติม)
              1. ภาพประกอบ เป็นภาพรวม อาจเป็นรูปกลุ่มชาวบ้านผู้ผลิต
              2. ภาพประกอบการผลิต หรือวัตถุดิบที่ใช้
              3. ภาพสินค้าประกอบแต่ละชนิด แต่ละขนาด 
 

แบบข้อมูลสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น/สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์

ชื่อตำบล

ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อสินค้า  (มีกี่ชนิด อะไรบ้าง)

ผ้าไหม

ประวัติความเป็นมา

ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายมีการทอผ้าไหมแล้ว ซึ่งแต่ก่อนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมไว้ใส่เอง เมื่อปี พ.ศ.2539 ได้รวมสมาชิกกลุ่ม จำนวน 40 คน โดยแต่ละคนออกหุ้นคนละ 100 บาท เพื่อเป็นทุนในการดำเนินการกลุ่มทอผ้าไหม จากนั้นสำนักงานพัฒนาชุมชนก็สนับสนุน 25,000 บาท ในปี พ.ศ.2541 อบต.สนับสนุน 2,000 บาท พ.ศ.2542 และ พ.ศ.2543 สนับสนุน 20,000 บาท ปี พ.ศ.2543 พช.สนับสนุน 50,000 บาท และปี พ.ศ.2544 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้อีก 60,000 บาท, ปี พ.ศ.2545 สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การสนับสนุน 100,000 บาท งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนนำมาเป็นทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มได้ไปศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการผลิต/ทอผ้าไหม ปัจจุบันกลุ่มมีผ้าไหมจำหน่ายตลอดปี

ใช้เงินทุนประมาณ

งบประมาณกลุ่มเอง และงบประมาณที่ได้รับสนับสนุน จำนวน 261,000 บาท

ชื่อสินค้า

ผ้าไหมมัดหมี่, ผ้าไหมพื้นเรียบ, ผ้าไหมสาเกตุนคร

คำบรรยายสินค้า/สรรพคุณ

ขั้นตอนการผลิตจะเน้นเรื่องคุณภาพ ผ้าไหมแต่ละผืนมีคุณสมบัติพิเศษ คือ
     1. ลวดลายชัดเจน
     2. ไม่ตกสี
     3. ไม่หดตัว
     4. เนื้อผ้าแน่ละเอียด
     5. ผลิตตามความนิยม

ขนาด ผ้าไหมพื้น, ผ้าไหมมัดหมี่

ราคาขาย   

เมตรละ 250 – 300 บาท
เมตรละ 400 – 500 บาท

วัตถุดิบที่ใช้

1. เส้นไหม
2. สีย้อมไหม
3. ฟางมัดหมี่
4. ด่าง/สีฟอกไหม
 

                                                                                                                                                        กลับหน้าข้อมูลท้องถิ่น